Tập thơ được tặng

TẬP THƠ ĐƯỢC TẶNG: " LỖI HẸN MỘT LỜI YÊU"

Từ tháng năm xưa có một lời anh lỗi hẹn
Nên tự lòng mình lưu luyến chỉ thầm trao
Người lính chiến chinh hết một thời lửa đạn
Lại hồi sinh thơ sức sống dâng trào

Quang Hưng

( Tặng anh Tuấn Phong)