Tập thơ được tặng

TẬP THƠ ĐƯỢC TẶNG: " LỖI HẸN MỘT LỜI YÊU"

Từ tháng năm xưa có một lời anh lỗi hẹn
Nên tự lòng mình lưu luyến chỉ thầm trao
Người lính chiến chinh hết một thời lửa đạn
Lại hồi sinh thơ sức sống dâng trào

Quang Hưng

( Tặng anh Tuấn Phong)

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11276','uorrc3ak4m7igr4gevk1mkh8q0','0','Guest','0','54.198.52.82','2018-09-20 03:33:38','/a292825/tap-tho-duoc-tang.html')